COVID-19: Thuê hệ thống hỗ trợ cho người nước ngoài, Nhật Bản

Ngày 24 tháng 4 năm 2020, Nhật Bản

Có một trang web giới thiệu một hệ thống hỗ trợ thuê có thể được sử dụng bởi người nước ngoài.

Nó cũng mô tả bồi thường để lại và các khoản vay nhỏ.

POSSE, một NPO, sẽ giúp bạn đàm phán với công ty.

Lời giải thích được viết bằng “tiếng Nhật dễ dàng” với chữ Hán được đọc khi đọc.

Một số câu ở cuối trang được sử dụng miễn phí cho “dịch tự động”, vì vậy vui lòng sử dụng chúng.

Tiêu đề: “Trả lương” Hệ thống hỗ trợ có thể được sử dụng ngay cả đối với sinh viên quốc tế với số byte giảm mạnh
URL: https://withnews.jp/article/f0200424003qq000000000000000W0ej11101qq000020977A

* Nhấp vào nút ở trên cùng bên phải của trang để đọc bài viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn.

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。