Trạng thái mới nhất của COVID-19 tại Nhật Bản

Ngày 9 tháng 4 năm 2020, Nhật Bản

Thông tin về COVID-19 do chính phủ Nhật Bản công bố có thể được xác nhận từ liên kết dưới đây.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00032.html

Tại Nhật Bản, chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 7 tháng Tư.

Nó bao gồm các quận Tokyo, Osaka, Chiba, Saitama, Kanagawa, Hyogo và Fukuoka.

Vào ngày 9 tháng 4, Quận Aichi yêu cầu nước này được chỉ định là khu vực khai báo khẩn cấp.

Hãy ngăn ngừa nhiễm trùng một cách thích hợp trong khi kiểm tra thông tin mới nhất.

* Bạn có thể đọc bài viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn bằng nút ở trên cùng bên phải của trang.

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。