• HOME
  • 情報
  • NEWS , news
  • Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã ra mắt một trang đặc biệt cung cấp thông tin về coronavirus mới.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã ra mắt một trang đặc biệt cung cấp thông tin về coronavirus mới.

Ngày 3 tháng 2 năm 2020

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã ra mắt một trang đặc biệt cung cấp thông tin về coronavirus mới. (URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html)

Trang này hỗ trợ tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung giản thể và tiếng Trung Quốc truyền thống.

Chuyển đổi sang ngôn ngữ bạn có thể hiểu và kiểm tra nội dung.


* Bạn có thể đọc bài viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn bằng nút ở trên cùng bên phải của trang.

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。