Một số cửa hàng tiện lợi sẽ không mở vào ngày 1 tháng 1. Nhật Bản

Ngày 11 tháng 12 năm 2019

Một liên minh với các chủ cửa hàng tiện lợi đã công bố chính sách từ chối kinh doanh vào ngày 1 tháng 1.

Mục đích là để yêu cầu mỗi trụ sở nhượng quyền cửa hàng tiện lợi để cải thiện môi trường làm việc.

Seven-Eleven: Chúng tôi dự định đóng cửa thử nghiệm vào ngày 1 tháng 1 tại 50 cửa hàng ở Tokyo.

Lawson: Chúng tôi dự định đóng cửa thử nghiệm vào ngày 1 tháng 1 tại 50-100 cửa hàng ở Tokyo.

Các cửa hàng tiện lợi khác: Mỗi nhượng quyền đang thử nghiệm bán hàng ngắn hạn.

* Bạn có thể đọc bài viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn bằng nút ở trên cùng bên phải của trang.

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。