Yahoo! Và LINE sẽ được tích hợp tại Nhật Bản.

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

Công cụ tìm kiếm chính Yahoo và ứng dụng nhắn tin chính LINE sẽ được tích hợp.

Các công ty mẹ của cả hai công ty sẽ tạo ra một công ty mới và cung cấp dịch vụ.

Họ muốn làm việc cùng nhau trong các lĩnh vực như AI, thương mại, fintech và quảng cáo.

* Bạn có thể đọc bài viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình bằng nút ở trên cùng bên phải của trang.

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。