Đã xảy ra sự cố với Rakuten Card và Rakuten Pay.

Ngày 23 tháng 11 năm 2019

Vào sáng ngày 23 tháng 11, đã xảy ra sự cố với Rakuten Card và Rakuten Pay.

Rakuten là một công ty điều hành trung tâm mua sắm Internet.

Rakuten cũng cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ và điện tử.

Với Rakuten Card và Rakuten Pay, có một vấn đề là khách hàng không thể thanh toán tạm thời.

Điều này là do sự cố với thiết bị cung cấp năng lượng mà Rakuten sử dụng.

Rakuten đang làm việc để phục hồi nhanh chóng.

* Nút bật lên trang cho phép bạn đọc các bài viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn.

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。